ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 1 - Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 2 - Η πρακτική και πολιτική διάσταση της φιλοσοφίας - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 3 - Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 4 - Ο πρωταγόρειος μύθος: η διανομή των ιδιοτήτων στα ζώα - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 5 - Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή της φωτιάς – έντεχνη σοφία και λόγος - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 6 - Ο πρωταγόρειος μύθος: το δώρο του Δία – η πολιτική αρετή ως κοινή και αναγκαία ιδιότητα των ανθρώπων - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 7 - Η συγκρότηση της πόλεως - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 8 - Η αλληγορία του σπηλαίου: οι δεσμώτες- ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 9 - Η αλληγορία του σπηλαίου: η παιδεία - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 10 - Η αλληγορία του σπηλαίου: οι φιλόσοφοι. - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 11 - Ο χαρακτήρας και οι στόχοι της παιδείας. - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 12 - Η ηθική αρετή - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 13 - Η ηθική αρετή και η ηθική πράξη. - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 14 - Ηθική αρετή και μεσότητα - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 15 - Ορισμός της αρετής - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 16 - Η πόλις - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 17 - Ο άνθρωπος ζῷον πολιτικὸν - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 18 - Η αρχή της πλειοψηφίας - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 19 - Το πολίτευμα της δημοκρατίας - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 20 - Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 21 - Η νέα οικουμένη. - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεματικη Ενότητα 22 - Η επιμέλεια του εαυτού. - ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Φάκελος Υλικού – Σελίδα 54 – Αρχαία Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου – Απαντήσεις – Λύσεις