ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871) - Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871-1914) - Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. O A΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του - Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου - Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. Ο μεταπολεμικός κόσμος - Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. Πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα από την περίοδο του ρομαντισμού έως τις αρχές του 21ου αιώνα - Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου

Κεφάλαιο Β’ – σελίδα 56 – Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου Γ’ Λυκείου – Απαντήσεις – Λύσεις.