Ενότητα 1η - Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Χημεία Γ' Γυμνασίου
Ενότητα 2η - Tαξινόμηση των στοιχείων – Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον - Χημεία Γ' Γυμνασίου
Ενότητα 3η - H Xημεία του άνθρακα - Χημεία Γ' Γυμνασίου

ΛΥΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ενότητα 1η σχολικού βιβλίου – Χημεία Γ’ Γυμνασίου

Ενότητα 1η – σελίδα 15 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις Ενότητα 1η – σελίδα 18 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις

Ενότητα 1η – σελίδα 18 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις Ενότητα 1η – σελίδα 23 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις

Ενότητα 1η – σελίδα 23 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις Ενότητα 1η – σελίδα 29 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις

Ενότητα 1η – σελίδα 29 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις Ενότητα 1η – σελίδα 34 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις

Ενότητα 1η – σελίδα 34 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις Ενότητα 1η – σελίδα 39 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις Ενότητα 1η – σελίδα 41 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις Ενότητα 1η – σελίδα 43 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις

Ενότητα 1η – σελίδα 43 – Χημεία Γ’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις