ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Χημεία Α' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ - Χημεία Α' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ - ΟΞΕΙΔΙΑ - Χημεία Α' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ - Χημεία Α' Λυκείου

Κεφάλαιο 3ο – Σελίδα 117 – Χημεία Α’ Λυκείου – Απαντήσεις – Λύσεις.