5.1 - 5.2 : Παραλληλόγραμμα - (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΛΗ από Α' Λυκείου)
5.3 - 5.5 : Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΛΗ από Α' Λυκείου)
5.6 - 5.9 : Εφαρμογές στα τρίγωνα - Βαρύκεντρο - Ορθόκεντρο τριγώνου - Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου - (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΛΗ από Α' Λυκείου)
5.10 - 5.11 : Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο - (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΛΗ από Α' Λυκείου)
7.1 - 7.6 : ΛΟΓΟΙ - Αναλογίες - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
7.7 : Θεώρημα του Θαλή - Γεωμετρία Β' Λυκείου ΕΠΑΛ
8.1 - 8.2: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β' Λυκείου ΕΠΑΛ
9.1 - 9.2 : Ορθές προβολές - Το Πυθαγόρειο θεώρημα - Γεωμετρία Β' Λυκείου
9.3 - 9.4 : Γεωμετρικές κατασκευές - Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος - Γεωμετρία Β' Λυκείου

Κεφάλαιο 9 σελίδα 46 – Γεωμετρία Β’ Λυκείου – Απαντήσεις – Λύσεις