Εισαγωγή - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 1η - Ραψωδία Α 1-53 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 2η - Ραψωδία Α 54-306 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 3η - Ραψωδία Α 307-431α - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 4η - Ραψωδία Α 431β-612 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 5η - Ραψωδίες Β, Γ, Γ 121-244 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 6η - Ραψωδίες Δ, Ε, Ζ, Ζ 369-529 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 7η - Ραψωδίες Η, Θ, Ι, Ι 225-431 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 8η - Ραψωδίες Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 9η - Ραψωδία Π, Π 684-867 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 10η - Ραψωδίες Ρ, Σ, Σ 478-616 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 11η - Ραψωδία Τ, Τ 1-152, Υ, Φ - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 12η - Ραψωδίες Χ, Χ 247-394, Ψ - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Ενότητα 13η - Ραψωδίες Ω, Ω 468-677, Ω 678-805 - Ιλιάδα Β' Γυμνασίου