Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Το N.1 εκπαιδευτικό site που ..τα έχει όλα:

Λυσάρι – Όλες οι Λύσεις ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Απαντήσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου/τετραδίου εργασιών.
Θεωρία: Σύντομη και περιεκτική ανάλυση του μαθήματος.
VideoΜάθημα: Μάθε εύκολα με τη βοήθεια καθηγητή.
Online Tests: Τέσταρε τον εαυτό σου και λάβε βαθμολογία
Εκτυπώσιμο Υλικό (PDFs): κατέβασε και εκτύπωσε υλικό για το μάθημα.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
Κεφάλαιο 1 (Ενότητα 1) - Υπενθύμιση – Α' μέρος - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 2 (Ενότητα 1) - Υπενθύμιση – Β' μέρος - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 3 (Ενότητα 1) - Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 4 (Ενότητα 1) - Οι φυσικοί αριθμοί - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 5 (Ενότητα 1) - Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 1) - Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 7 (Ενότητα 1) - Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
1ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο (Ενότητα 1) - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 8 (Ενότητα 2) - Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 9 (Ενότητα 2) - Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 10 (Ενότητα 2) - Πολλαπλάσια και διαιρέτες - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 11 (Ενότητα 2) - Κριτήρια διαιρετότητας - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 12 (Ενότητα 2) - Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
2ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο (Ενότητα 2) - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 13 (Ενότητα 3) - Οι κλασματικοί αριθμοί - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 14 (Ενότητα 3) - Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 15 (Ενότητα 3) - Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 16 (Ενότητα 3) - Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 17 (Ενότητα 3) - Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 18 (Ενότητα 3) - Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 19 (Ενότητα 3) - Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα-Αντίστροφοι αριθμοί - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 20 (Ενότητα 3) - Διαίρεση κλασμάτων - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 21 (Ενότητα 3) - Αναγωγή στην κλασματική μονάδα - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
3ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο (Ενότητα 3) - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 22 (Ενότητα 4) - Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 23 (Ενότητα 4) - Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 24 (Ενότητα 4) - Πιθανότητες - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
4ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο (Ενότητα 4) - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 25 (Ενότητα 5) - Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 26 (Ενότητα 5) - Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 27 (Ενότητα 5) - Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 28 (Ενότητα 5) - Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 29 (Ενότητα 5) - Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 30 (Ενότητα 5) - Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 31 (Ενότητα 5) - Η έννοια του ποσοστού - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 32 (Ενότητα 5) - Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
5ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο (Ενότητα 5) - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 33 (Ενότητα 6) - Οι αρνητικοί αριθμοί - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 34 (Ενότητα 6) - Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 35 (Ενότητα 6) - Ισότητες και ανισότητες - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
6ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο (Ενότητα 6) - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 36 (Ενότητα 7) - Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 37 (Ενότητα 7) - Προσανατολισμός στον χώρο - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 38 (Ενότητα 7) - Είδη γωνιών - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 39 (Ενότητα 7) - Μέτρηση γωνιών - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Κεφάλαιο 40 (Ενότητα 7) - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες - Μαθηματικά Ε' Δημοτικού