ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2024

Πρότυπα Σχολεία απο το Lisari

Η εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια γίνεται μέσω Εξετάσεων στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 150′ (συνολική διάρκεια). 

Ειδικότερα, στη Γλώσσα οι μαθητές εξετάζονται σε 25 ερωτήσεις, όπου ελέγχονται οι ικανότητες τους στην κατανόηση κειμένων αλλά και οι γνώσεις τους σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, που καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης του Δημοτικού.

Στα Μαθηματικά οι μαθητές εξετάζονται σε 25 ερωτήσεις, όπου ελέγχονται οι ικανότητες τους στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και εξετάζουν τις συνολικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στο Δημοτικό, την κριτική αντίληψη και τη λογική σκέψη.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία θα διενεργηθούν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

Υλικό προετοιμασίας για την Ε' Και ΣΤ΄' Δημοτικού
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

H σειρά ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ αποτελεί ένα χρηστικό βοήθημα για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς.

Σε 20 μαθήματα, καλύπτεται η βασική Θεωρία των Μαθηματικών, όσα πρέπει να γνωρίζει δηλαδή ο μαθητής, σύμφωνα και με όσα ορίζονται από το Υπουργείο.

Καινοτομία του βιβλίου αποτελεί το ηλεκτρονικό διαδραστικό υλικό που εμπεριέχεται, καθιστώντας το παρόν βιβλίο ως ένα μετα-βιβλίο νέας γενιάς.

Ελπίζουμε  αυτό μας το εγχείρημα να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των Μαθηματικών και να καλλιεργήσει αυτοπεποίθηση σε κάθε μαθητή που καλείται να εξεταστεί στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια.

Κάθε μετά-βιβλίο περιλαμβάνει:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2020, ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ψηφιακό υλικό για τα Πρότυπα
επιτι