Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Το N.1 εκπαιδευτικό site που ..τα έχει όλα:

Λυσάρι – Όλες οι Λύσεις ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ: Απαντήσεις των ασκήσεων του βιβλίου.
Θεωρία: Σύντομη και περιεκτική ανάλυση του μαθήματος.
VideoΜάθημα: Μάθε εύκολα με τη βοήθεια καθηγητή.
Online Tests: Τέσταρε τον εαυτό σου και λάβε βαθμολογία
Εκτυπώσιμο Υλικό (PDFs): κατέβασε και εκτύπωσε υλικό για το μάθημα.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
1.1 - Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις- συμπληρώσεις) - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.2 - Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.3 - Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου
1.4 - Πολλαπλασιαμός πολυωνύμων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.5 - Αξιοσημείωτες ταυτότητες - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.6 - Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.7 - Διαίρεση πολυωνύμων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.8 - Ε.Κ.Π και Μ.Κ.Δ ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.9 - Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.10 - Πράξεις ρητών παραστάσεων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.1 - Η εξίσωση αx + β = 0 - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.2 - Εξισώσεις δευτέρου βαθμού - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.3 - Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.4 - Κλασματικές εξισώσεις - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.5 - Ανισότητες-Ανισώσεις μ΄ενα άγνωστο - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.1 - Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.2 - Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυση του - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.3 - Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
4.1 - Η συνάρτηση y=αx2 με α#0 - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
4.2 - Η συνάρτηση y = αx2 + βx + γ με α # 0
5.1 - Σύνολα - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
5.2 - Δειγματικός χώρος- Ενδεχόμενα - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
5.3 - Έννοια της πιθανότητας - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.1 - Ισότητα τριγώνων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.2 - Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.3 - Θεώρημα του Θαλή - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.4 - Ομοιοθεσία - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.5 - Ομοιότητα - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.6 - Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.1 - Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0 ≤ ω ≤180 - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.2 - Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.3 - Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.4 - Νόμος των ημιτόνων - Νόμος των συνημιτόνων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)