1.1 Συναρτήσεις - Μαθηματικά Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ
1.2 Η Έννοια της Παραγώγου - Μαθηματικά Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ
1.3 Παράγωγος Συνάρτησης - Μαθηματικά Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ
1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων - Μαθηματικά Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.1 Βασικές Έννοιες - Μαθηματικά Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων - Μαθηματικά Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ
2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς - Μαθηματικά Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ