Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Το N.1 εκπαιδευτικό site που ..τα έχει όλα:

Λυσάρι – Όλες οι Λύσεις ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ: Απαντήσεις των ασκήσεων του βιβλίου.
Θεωρία: Σύντομη και περιεκτική ανάλυση του μαθήματος.
VideoΜάθημα: Μάθε εύκολα με τη βοήθεια καθηγητή.
Online Tests: Τέσταρε τον εαυτό σου και λάβε βαθμολογία
Εκτυπώσιμο Υλικό (PDFs): κατέβασε και εκτύπωσε υλικό για το μάθημα.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
Κεφάλαιο 1 (Ενότητα 1) - Φυσικοί αριθμοί - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 2 (Ενότητα 1) - Δεκαδικοί αριθμοί - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 3 (Ενότητα 1) - Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 4 (Ενότητα 1) - Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 5 (Ενότητα 1) - Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 6 (Ενότητα 1) - Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 7 (Ενότητα 1) - Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 8 (Ενότητα 1) - Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 9 (Ενότητα 1) - Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 10 (Ενότητα 1) - Η χρήση του υπολογιστή τσέπης - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 11 (Ενότητα 1) - Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 12 (Ενότητα 1) - Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 13 (Ενότητα 1) - Κριτήρια διαιρετότητας - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 14 (Ενότητα 1) - Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 15 (Ενότητα 1) - Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 16 (Ενότητα 1) - Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π. - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 17 (Ενότητα 1) - Δυνάμεις - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 18 (Ενότητα 1) - Δυνάμεις του 10 - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 19 (Ενότητα 1) - Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 20 (Ενότητα 1) - Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 21 (Ενότητα 1) - Ισοδύναμα κλάσματα - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 22 (Ενότητα 1) - Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 23 (Ενότητα 1) - Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 24 (Ενότητα 1) - Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 25 (Ενότητα 2) - Η έννοια της μεταβλητής - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 26 (Ενότητα 2) - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 27 (Ενότητα 2) - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 28 (Ενότητα 2) - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 29 (Ενότητα 2) - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 30 (Ενότητα 3) - Λόγος δυο μεγεθών - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 31 (Ενότητα 3) - Από τους λόγους στις αναλογίες - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 32 (Ενότητα 3) - Αναλογίες - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 33 (Ενότητα 3) - Σταθερά και μεταβλητά ποσά - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 34 (Ενότητα 3) - Ανάλογα ποσά - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 35 (Ενότητα 3) - Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 36 (Ενότητα 3) - Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 37 (Ενότητα 3) - Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 38 (Ενότητα 3) - Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 39 (Ενότητα 3) - Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Κεφάλαιο 40 (Ενότητα 3) - Εκτιμώ το ποσοστό - Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού