ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή και 5.1. - 5.3. - Η στήριξη και η κίνηση (μονοκύτταροι οργανισμοί/φυτά/ζωικοί οργανισμοί) - Ύλη από Βιολογία Α' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4. - Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου - Ύλη από Βιολογία Α' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1. & 6.2. - Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς / στα φυτά - Ύλη από Βιολογία Α' Γυμνασίου
6.3. - Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς - Ύλη από Βιολογία Α' Γυμνασίου
6.4. - Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο - Ύλη από Βιολογία Α' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. - Τα μόρια της ζωής - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. - Κύτταρο: η μονάδα της ζωής - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3. - Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. - Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2. - Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3. - Η ανακύκλωση της ύλης σε ένα οικοσύστημα - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.4. - Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. - Άνθρωπος και ενέργεια - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2. - Ένζυμα και μεταβολισμός - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1. - Ομοιόσταση - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.2. - Ασθένειες - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.3. - Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.4. - Τρόπος ζωής και ασθένειες - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1. - Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.2. - Η ροή της γενετικής πληροφορίας - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3. - Αλληλόμορφα - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4. - Κυτταρική διαίρεση - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.5. - Κληρονομικότητα - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.6. - Μεταλλάξεις - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1. - Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.2. - Γενετική μηχανική και βιοτεχνολογία - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.3. - Προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της γενετικής–Βιοηθική - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1. - H εξέλιξη και οι «μαρτυρίες» της - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.2. - H εξέλιξη του ανθρώπου - Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου

Κεφάλαιο 6ο Σελίδα 117 – Βιβλίο μαθητή – Ύλη από Βιολογία Α’ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις