Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
Κεφάλαιο 1.1 - Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 1.2 - Καταστάσεις των υλικών - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 1.3 - Φυσικές ιδιότητες των υλικών - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.1 - Το νερό στη ζωή μας - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.2.1 - Μείγματα - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.2.2 - Διαλύματα - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.3 - Περιεκτικότητα διαλύματος - Εκφράσεις περιεκτικότητας - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.4 - Ρύπανση του νερού - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.5 - Διαχωρισμός μειγμάτων - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.6.1 - Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.6.2 - Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.7 - Χημική αντίδραση - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.8 - Άτομα και μόρια - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.9 - Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.10 - Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2.11 - Χημική εξίσωση - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 3.1 - Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 3.2 - Οξυγόνο- Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 3.3 - Διοξείδιο του άνθρακα - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 3.4 - Η ρύπανση του αέρα - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 4.1 - Το έδαφος και το υπέδαφος - Χημεία Β' Γυμνασίου
Κεφάλαιο 4.2 - Ρύπανση του εδάφους - Χημεία Β' Γυμνασίου