Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Το N.1 εκπαιδευτικό site που ..τα έχει όλα:

Λυσάρι – Όλες οι Λύσεις ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Απαντήσεις των ασκήσεων του βιβλίου.
Θεωρία: Σύντομη και περιεκτική ανάλυση του μαθήματος.
VideoΜάθημα: Μάθε εύκολα με τη βοήθεια καθηγητή.
Online Tests: Τέσταρε τον εαυτό σου και λάβε βαθμολογία
Εκτυπώσιμο Υλικό (PDFs): κατέβασε και εκτύπωσε υλικό για το μάθημα.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
2.9 - 2.10 : Μήκος ευθύγραμμου τμήματος - Απόσταση δύο σημείων - Σημεία συμμετρικά ως προς κέντρο - Γεωμετρία Α' Λυκείου
2.11 : Ημιεπίπεδα - Γεωμετρία Α' Λυκείου
2.16 : Απλές σχέσεις γωνιών - Γεωμετρία Α' Λυκείου
2.17 : Έννοια και στοιχεία του κύκλου - Γεωμετρία Α' Λυκείου
2.18 : Επίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου - Γεωμετρία Α' Λυκείου
2.19 : Μέτρο τόξου και γωνίας - Γεωμετρία Α' Λυκείου
2.20 : Τεθλασμένη γραμμή - Πολύγωνο - Στοιχεία πολυγώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.1 - 3.2 : Στοιχεία και είδη τριγώνων - 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.3 - 3.4 : 2ο και 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.5 - 3.6 : Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου - Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.7 : Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.8 : Κεντρική συμμετρία - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.10 - 3.12 : Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας - Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών - Τριγωνική ανισότητα - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.13 : Κάθετες και πλάγιες - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.14 - 3.15 : Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου - Εφαπτόμενα τμήματα - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.16 : Σχετικές θέσεις δυο κύκλων - Γεωμετρία Α' Λυκείου
3.17 - 3.18 : Απλές γεωμετρικές κατασκευές - Βασικές κατασκευές τριγώνων - Γεωμετρία Α' Λυκείου
4.1 - 4.5 : Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα - Γωνίες με πλευρές παράλληλες - Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου
4.6 - 4.8 : Άθροισμα γωνιών τριγώνου - Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου
5.1 - 5.2 : Παραλληλόγραμμα - Γεωμετρία Α' Λυκείου
5.3 - 5.5 : Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - Γεωμετρία Α' Λυκείου
5.6 - 5.9 : Εφαρμογές στα τρίγωνα - Βαρύκεντρο - Ορθόκεντρο τριγώνου - Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου
5.10 - 5.11 : Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο - Γεωμετρία Α' Λυκείου
5.12 : Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου - Γεωμετρία Α' Λυκείου
6.4 : Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο - Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία - Γεωμετρία Α' Λυκείου
6.5 : Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο - Γεωμετρία Α' Λυκείου
6.6 : Το εγγράψιμο τετράπλευρο - Γεωμετρία Α' Λυκείου
6.7 : Γεωμετρικοί τόποι και γεωμετρικές κατασκευές - Γεωμετρία Α' Λυκείου