Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΡΗΜΑ
ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ - ΕΙΔΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
Περιεχόμενα Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ