Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΡΗΜΑ
ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ - ΕΙΔΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ