Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Λύσεις, Θεωρία, Video Μάθημα, Ασκήσεις, Προσομοίωση Διαγωνίσματος, Σχολικό Βιβλίο, PDF για εκτύπωση …τα έχει όλα:

Λυσάρι – Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου Λύσεις Βιβλίου (Άλγεβρα – Γεωμετρία): Όλες οι λύσεις και οι απαντήσεις των ασκήσεων του Σχολικού Βιβλίου. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Θεωρία: Σύντομη και περιεκτική ανάλυση του μαθήματος “Μαθηματικά Α’ Γυμν” (‘Αλγεβρα Κεφάλαια 1.1 έως 7.10 – Γεωμετρία Κεφάλαια 1.1 έως 3.4).
VideoΜάθημα (50 Videos): Μάθε εύκολα με τη βοήθεια καθηγητή μέσω video on demand.
Online Tests: Τέσταρε τον εαυτό σου και λάβε βαθμολογία. Τεστ προσημείωσης διαγωνίσματος με χρονόμετρο. (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ –  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ).
Εκτυπώσιμο Υλικό (PDFs): κατέβασε και εκτύπωσε υλικό για το μάθημα (Για Καθηγητές).
Σχολικά Βιβλία (PDF): Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου Βιβλίο Μαθητή.

Για να ξεκλειδώσεις όλες τις λειτουργίες του Μαθήματος Κάνε Εγγραφή ή Σύνδεση. Είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
1.1. Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη Φυσικών - Στρογγυλοποίηση - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.2. Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.3. Δυνάμεις φυσικών αριθμών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.4. Ευκλείδεια διαίρεση - Διαιρετότητα - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
1.5. Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ - Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.1. Η έννοια του κλάσματος - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.2. Ισοδύναμα κλάσματα - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.3. Σύγκριση κλασμάτων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
2.4. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
2.5. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
2.6. Διαίρεση κλασμάτων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.1. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί - Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.2. Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς - Δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.3. Υπολογισμοί με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.4. Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών (ΑΛΓΕΒΡΑ)
3.5. Μονάδες μέτρησης - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
4.1. Η έννοια της εξίσωσης - Οι εξισώσεις: α+x=β, x-α=β, α-x=β, α·x=β, α:x=β και x:α=β - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
4.2. - 4.3. Επίλυση προβλημάτων - Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
5.1. Ποσοστά - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
5.2. Προβλήματα με ποσοστά - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
6.1. Παράσταση σημείων στο επίπεδο - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
6.2. Λόγος δύο αριθμών - Αναλογία - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
6.3. Ανάλογα ποσά - Ιδιότητες αναλόγων ποσών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
6.4. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
6.5. Προβλήματα αναλογιών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
6.6. Αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.1. Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) - Η ευθεία των ρητών - Τετμημένη σημείου - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.2. Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι ρητοί - Σύγκριση ρητών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.3. Πρόσθεση ρητών αριθμών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.4. Αφαίρεση ρητών αριθμών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.5. Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.6. Διαίρεση ρητών αριθμών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.7.Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.8.Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.9.Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΑΛΓΕΒΡΑ)
7.10.Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών
1.1. Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία - Επίπεδο - Ημιεπίπεδο - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.2. Γωνία - Γραμμή - Επίπεδα σχήματα - Ευθύγραμμα σχήματα - Ίσα σχήματα - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων - Απόσταση σημείων - Μέσο ευθύγραμμου τμήματος - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.5. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών - Διχοτόμος γωνίας - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.6. Είδη γωνιών - Κάθετες ευθείες - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.7. Εφεξής και διαδοχικές γωνίες - Άθροισμα γωνιών - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.8. Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες - Κατακορυφήν γωνίες - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.9. Θέσεις ευθειών στο επίπεδο - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.10. Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.11. Κύκλος και στοιχεία του κύκλου - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.12. Επίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου - Μέτρηση τόξου - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
1.13. Θέσεις ευθείας και κύκλου - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.1. Συμμετρία ως προς άξονα - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.2. Άξονας συμμετρίας - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.3. Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
2.4. Συμμετρία ως προς σημείο - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.5. Κέντρο συμμετρίας - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
2.6. Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
3.1. Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
3.2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
3.3. Παραλληλόγραμμο - Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)
3.4. Ιδιότητες παραλληλογράμμου - Ορθογωνίου - Ρόμβου - Τετραγώνου - Τραπεζίου - Ισοσκελές τραπεζίου - Μαθηματικά Α' Γυμνασίου (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)