Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Το N.1 εκπαιδευτικό site που ..τα έχει όλα:

Λυσάρι – Όλες οι Λύσεις: Απαντήσεις των ασκήσεων του βιβλίου.
AudioBook: Άκουσε το μάθημά σου.
Online Tests: Τέσταρε τον εαυτό σου και λάβε βαθμολογία
Εκτυπώσιμο Υλικό (PDFs): κατέβασε και εκτύπωσε υλικό για το μάθημα.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
Εισαγωγή - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Ενότητα 1η - (α: περίληψη - α 1-25:ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Ενότητα 2η - (α 26-108) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 3η - (α 109-173) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 4η - (α 174-360) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 5η - (α 361-497) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 6η - (β, γ, δ: περίληψη – ανάλυση μικρών αποσπασμάτων) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 7η - (ε: περίληψη – ε 1-165: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 8η - (ε 165-310) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 9η - (ε 311-420) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 10η - (ε 421-552) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 11η - (ζ: περίληψη – ζ 139-259: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 12η - (η, θ, ι 1-41: περίληψη – θ 102-302, 434-461: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 13η - (θ 550-688, ι 1-41) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 14η - (ι 42 κ.ε.: περίληψη – ι 240-512: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 15η - (ι 513-630) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 16η - (κ, λ: περίληψη – λ 99-249: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 17η - (λ 376-433, 522-604) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 18η - (μ, ν 1-209: περίληψη – ανάλυση μικρών αποσπασμάτων)
Eνότητα 19η - (ν 210-494: περίληψη – ν 210-464: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 20η - (ξ, ο, π: περίληψη) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 21η - (π 1-172) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 22η - (π 185-336) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 23η - (ρ, σ : περίληψη – ρ 331-376: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 24η - (τ, υ: περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 25η - (φ: περίληψη - φ 303-473: ανάλυση) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 26η - (χ: περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 27η - (ψ: περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Eνότητα 28η - (ω: περίληψη – ανάλυση αποσπασμάτων) - Οδύσσεια A' Γυμνασίου
Ανακεφαλαίωση - Οδύσσεια A' Γυμνασίου