Ενότητα 1η - Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 2η - Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια - Φυσική Β' Γυμνασίου
Ενότητα 3η - Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 4η - Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 5η - Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 6η - Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού – Ο "Κύκλος" του Νερού - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 7η - Η Διαστολή και Συστολή του Νερού – Μια Φυσική "Ανωμαλία" - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 8η - Το Φως Θερμαίνει – "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 9η - Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-Θερμαίνει - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 10η - Το Ηλεκτρικό βραχυ-Κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια" - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 11η - Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ο Ηλεκτρικός (Ιδιο-)Κινητήρας - Φυσική Α' Γυμνασίου
Ενότητα 12η - Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Η Ηλεκτρική (ιδιο-)Γεννήτρια - Φυσική Α' Γυμνασίου

Σελίδα 48 – 51 – Φύλλο Εργασίας 11 – Φυσική Α ‘ Γυμνασίου – Απαντήσεις – Λύσεις