Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Περιεχόμενα Μαθήματος

1. Η Α' & Β' κλίση ουσιαστικών/ Τα αττικόκλιτα ουσιαστικά
2. Η Γ' κλίση των ουσιαστικών
3. Τα επίθετα της Β΄ κλίσης
4. Τα επίθετα της Γ’ κλίσης
5. Τα αριθμητικά επίθετα
6. Τα παραθετικά των επιθέτων & των επιρρημάτων
7. Οι αντωνυμίες
8. Οι εγκλίσεις
9. Τα συνηρημένα ρήματα/ Τα ρήματα σε -ιζω
10. Ο αόριστος Β΄
11. Τα ρήματα σε -μι
12. Τα ρήματα φημί, εἶμι, οἶδα
1. Το υποκείμενο/ Η απρόσωπη σύνταξη
2. Το αντικείμενο (Άμεσο/ Έμμεσο/ Σύστοιχο)
3. Το κατηγορούμενο (Συνδετικά ρήματα/ Γενική κατηγορηματική/ Επιρρηματικό & Προληπτικό)
4. Το απαρέμφατο (Έναρθρο & Άναρθρο/ Ετεροπροσωπία & Ταυτοπροσωπία)
5. Η μετοχή
6. Η παθητική σύνταξη & το ποιητικό αίτιο
7. Η παρατακτική & η υποτακτική σύνδεση/ Τα είδη του ἄν
8. Οι δευτερεύουσες προτάσεις
9. Οι υποθετικοί λόγοι
10. Ο πλάγιος λόγος
11. Οι ομοιόπτωτοι & οι ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί
12. Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί (Εμπρόθετοι & Πλάγιες πτώσεις)
13. Ο Β΄ όρος σύγκρισης