Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 - 7.6 : Λόγοι - Αναλογίες - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.7 : Θεώρημα του Θαλή - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 - 8.2: Ομοιότητα - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.1 - 9.2 : Ορθές προβολές - Το Πυθαγόρειο θεώρημα - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.3 - 9.4 : Γεωμετρικές κατασκευές - Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.1 - 10.3 : Εμβαδόν - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.4 : Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.5 : Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων - πολυγώνων - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.1 - 11.2 : Ορισμός - Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.4 - 11.5 : Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα - Μήκος τόξου - Γεωμετρία Β' Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.6 - 11.7 : Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα - Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος - Γεωμετρία Β' Λυκείου