Κατάσταση
Μη Ενεργοποιημένο
Τιμή
Κλειστό
Ξεκινήστε
Για να δεις όλο το μάθημα
κάνε εγγραφή ή
Είναι ΔΩΡΕΑΝ

Το N.1 εκπαιδευτικό site που ..τα έχει όλα:

Λυσάρι – Όλες οι Λύσεις: Απαντήσεις των ασκήσεων του βιβλίου.
Θεωρία: Σύντομη και περιεκτική ανάλυση του μαθήματος.
Online Tests: Τέσταρε τον εαυτό σου και λάβε βαθμολογία
Εκτυπώσιμο Υλικό (PDFs): κατέβασε και εκτύπωσε υλικό για το μάθημα.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ανάπτυξη όλων
1.1 Οριζόντια βολή - Φυσική Β' Λυκείου
1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
1.3 Κεντρομόλος δύναμη - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
1.4 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης - Φυσική Β' Λυκείου
2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
2.2 Το φαινόμενο της κρούσης - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
2.3 Η έννοια της ορμής - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
2.6 Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
3.1 Εισαγωγή - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Περιεχόμενα Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
3.2 Νόμοι αερίων - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Περιεχόμενα Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
3.4 Κινητική θεωρία - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.1 - Εισαγωγή - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Περιεχόμενα Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάκεια μεταβολών όγκου - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.6 Θερμότητα - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Περιεχόμενα Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
4.7 Εσωτερική ενέργεια - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.11 Θερμικές μηχανές - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
4.13 Η μηχανή του Carnot - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Κεφάλαιο 5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων - Φυσική Β' Λυκείου
5.7 Σχέση έντασης - διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
5.12 Το βαρυτικό πεδίο - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟ
5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
5.14 Ταχύτητα διαφυγής - Μαύρες τρύπες - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού - βαρυτικού πεδίου - ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ